اخبار

  • 45
  • 802 مرتبه
افتتاح آزمایشگاه 17025 نوین کامپوزیت صدرا در روز جهانی تایید صلاحیت.

افتتاح آزمایشگاه 17025 نوین کامپوزیت صدرا در روز جهانی تایید صلاحیت.

شنبه 27 خرداد 1402

روز شنبه مورخ 20 خرداد و همزمان با فرا رسیدن روز جهانی تایید صلاحیت، آزمایشگاه نوین کامپوزیت صدرا با حضور مدیر کل استاندارد خراسان رضوی جناب آقای مهندس سجادی، رئیس اداره تایید صلاحیت جناب آقای دکتر محمدی و جمعی از همکاران و مدیران ارشد و کارکنان این آزمایشگاه افتتاح شده و به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.

manganelo