تماس با نوین کامپوزیت

تلفن :7- 32400110-051

پست الکترونیک : info@novincomposite.com

فاکس:  32400119-051

وب سایت : www.novincomposite.com

آدرس : مشهد -کیلومتر 25 بزرگراه آسیایی-شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر-کوشش 3 پلاک 321B


ارسال پیام