replica rolex

خدمات مهندسی:

شرکت دانش بنیان نوین کامپوزیت با تکیه بر دانش کارکنان و تجربه های بدست آمده از آزمایشات مختلف و بهره گیری از نرم افزارهای روز دنیا، در زمینه های مختلف از قبیل طراحی مواد کامپوزیت، اجرای خطوط لوله، تحلیل تنش خطوط لوله و مخازن کامپوزیت خدمات مشاوره ای عرضه می دارد که باعث ارتقاء سطح دانش عمومی صنعت کشور در این زمینه ها خواهد گردید.
تمامی طراحی های واحد مهندسی بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی انجام می پذیرد و توسط نرم افزارهای روز مهندسی صحه گذاری می شوند.

نرم افزار های مورد استفاده در واحد طراحی شرکت نوین کامپوزیت:
1- نرم افزاز مدلسازی و نقشه های ساخت (Solidworks)
2- نرم افزار تحلیل تنش (Abaqus)
3- نرم افزار تحلیل تنش خطوط لوله (Caesar)
4- نرم افزار پلان های دو بعدی (Auto CAD)

   
   
soap2day