replica rolex

اجرا و نصب خطوط لوله:

شرکت نوین کامپوزیت به پشتوانه تجربه فراوان در زمینه نصب و اجرای خطوط لوله های GRP و تبدیل این تجارب به دانش داخلی مجموعه، قادر به همکاری در زمینه آنالیز تنش خطوط لوله، طراحی، تست و نصب آنها می باشد.


 
   
 

soap2day