replica rolex

خدمات آزمایشگاهی:

آزمایشگاه شرکت نوین کامپوزیت با مجهز بودن به دستگاه های متنوع برای انواع تست های شیمیایی و مکانیکی حوزه ی کامپوزیت قادر به همکاری با سایر فعالین در این زمینه می باشد.
حصول اطمینان از ثابت ماندن کیفیت محصول تولید شده از مهم ترین موارد مورد نظر مجموعه نوین کامپوزیت می ‏باشد . از این رو این شرکت بصورت مستمر نسبت به پایش کیفیت مواد اولیه ورودی و محصول تولید شده از طریق مجموعه ای از تست های مکانیکی و شیمیایی اقدام می نماید.(دانلود کاتالوگ)


 
   
 


soap2day