replica rolex

سخن مدیرعامل

به یاری خداوند بزرگ، شرکت دانش بنیان نوین کامپوزیت در راستای مأموریت خود با حفظ کرامت انسانی و تکیه بر دانش و تلاش کارکنان، مشتری محوری را سر لوحه تفکر و تعهد خود قرار داده است تا با رشد و اعتلای دانش و مهارت کلیه کارکنان از طریق آموزش و ایجاد محیطی سالم، شفاف و مشارکت پذیر در درون سازمان و افزایش کیفیت تولید، در جهت رضایت مشتریان و نیز توسعه بازارهای ملی و منطقه ای و دوردست گام بردارد. ارتباط و همکاری مستمر با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور و ارائه محصولات جدید از اهداف اصلی این مجموعه می باشد. لذا اینجانب و کلیه همکاران پرتلاش این مجموعه صنعتی خود را متعهد به پیشبرد اهداف مذکور با استفاده از بهترین و بروزترین امکانات می دانیم.

رضایت شما مشتریان گرامی نشان دهنده میزان موفقیت ما در جهت نیل به این اهداف می باشد.

soap2day