لوله های اپوکسی:

پیچیدگی های تولید لوله های کامپوزیتی با رزین های اپوکسی، باعث می شود که تولید کنندگان استفاده از این رزین ها را نادیده بگیرند با این حال شرکت نوین کامپوزیت جزء پیشگامان تولید لوله های اپوکسی می باشد و انواع لوله و اتصالات را با استفاده از سیستم اپوکسی تولید می کند. لوله های اپوکسی برای محیط های خورنده و دماهای بالا استفاده فراوانی دارند. شایان ذکر است که این رزین ها خواص مکانیکی قابل توجهی دارند. (دانلود کاتالوگ)